Klasser

Konkurranseklassane 2013

 
Kvasshovden opp 2013
Klasseinndeling: 14 – 15 år, 16 – 17 år, 18 – 19 år, 20 – 22 år, 23 – 34 år, 35 – 39 år, 40 – 44 år,45 – 49 år, 50 – 54 år, 55 – 59 år, 60 – 64 år, 65 – 69 år og 70 år +
Klasseinndelinga i konkurranseklassane er lik for damer og herrar
I mosjonsklassa utan tidtaking i Kvasshovden opp er det inga klasseinndeling.
Premiering Kvasshovden opp 2013
(1) Dei 20% beste i konkurranseklassane vert premierte.
(2) Pengepremiar til dei 3 beste menn og kvinner
(3) Gåvepremiar.  Det vert trekt ut premiar mellom dei som fullfører mosjonsklassa utan tidtaking.
Det vert og trekt tre hovudgevinstar blant alle som fullfører konkurranseklasse eller mosjon: 1.premie er ein sykkel frå Sport1.

Uttrekkspremiane vert berre delt ut til dei som møter fram til premieutdelinga
.
Møt difor fram og få med deg premieutdelingsseremonien som startar kl 16.30 i Kongressen!