Arbeidsgruppa i Kvasshovden Opp ( UIL ) gjorde på møte måndag 11 mai vedtak om å utsetja tilskipinga 11. juli 2020 til sommaren 2021. Grunngjevinga er sentrale retningsliner i coronakrisa som gjer det vanskeleg / uråd å gjennomføra tilskipinga i tråd med desse.

Arrangøren har ansvar for at retningslinene vert fylgde.

Arbeidsgruppa innhenta råd frå kommunelegen i Ulvik, som tilrådde utsetjing til 2021.

      Johan Børsheim                                           Hulda R. Torbjørnsen

 leiar arb.gruppa / løpsleiar                                         skrivar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Våre støttepartnere